IG Live: IUI Sebagai Rawatan Fertiliti

IG Live pada 21 Ogos 2021 IUI Sebagai Rawatan Fertiliti dan soalan tambahan berikutnya. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Semoga memberi manafaat. Pasangan TTC disaran agar mendapat nasihat doktor sekiranya terdapat sebarang kemusykilan. Link IGTV: IUI Sebagai Rawatan Fertiliti dan Soalan Tambahan.