Perihal

Salaam

Perkenalan

Dr. Salleha Khalid

01

Perihal

Laman fertiliti Kernamu ini dikendalikan oleh Dr Salleha Khalid, seorang doktor pakar fertiliti dan ginekologi yang kini berkhidmat di Pusat Kesuburan Sophea, Petaling Jaya. Beliau juga turut menjalankan sesi konsultasi di Hospital Pakar An-Nur, Bandar Baru Bangi dan Andorra Women and Children Hospital, Sri Kembangan.

Laman fertiliti ini dibina bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu kesuburan yang dikendalikan sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Kernamu komited dalam memberikan informasi yang tepat mengenai kesuburan dan rawatan yang dapat dilakukan. Laman ini juga berhasrat untuk memberi bantuan, sokongan serta dorongan kepada mereka yang mengalami masalah kesuburan dan yang sedang menerima rawatan kesuburan dengan menggunakan pelbagai kaedah penyampaian.

02

Portfolio Pengalaman dan Latihan

03

Kelayakan

04

Prosedur Surgikal